Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi, sự cố xảy ra do lỗi của nhà sản xuất

A. Qui định về bảo hành:

– Nếu sản phẩm không chất lượng hiệu quả như cam kết của nhà sản xuất.

– Nếu sản phẩm không chính hãng.

– Nếu sản phẩm bị bể/vỡ khi tới tay người dùng.

B. Những trường hợp không được bảo hành:

– Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành hoặc mất Phiếu bảo hành.

– Những sản phẩm bị rách, bẩn, hư hỏng, … không phải do lỗi của nhà sản xuất